Kinder Garden Academy

Eğitim Yaklaşımı

Okul Öncesi Eğitimin Amacı

Okul öncesi eğitimin amacı ilköğretime hazır öğrenci yetiştirmektir. Bir çocuğun ilköğretime hazır bulunması için, Dil Gelişimi, Sosyal Gelişim, Öz Bakım, Psiko-motor Gelşimi ve Bilişsel Gelişim alanlarında yeterli seviyede olmalıdır.

Tuna Anaokulu olarak, birinci amacımız ilköğretime hazır çocuk yetiştirmek için dinamik eğitim yöntemleri kullanıyoruz.

Çocuklarımızın gelişimini yakından takip ederek, istenilen seviyelere çıkarılmasına önem veriyoruz.

Branş Etkinliklerimiz

Çocuklarımızın yetenekleri ve gelişimleri doğrultusunda, etkinliklere uyum sağlamak adına branş etkinlikleri oluşturuyoruz.

Yüzme, Drama, Satranç, İngilizce, Hareket gerektiren, bale, jimnastik, ritim alışkanlığı kazandırabilmek için müzik eğitimi, görsel sanatlar gibi branş etkinliklerimiz olacaktır.

Branş etkinliklerimizdeki ana amacımız, çocuğun gelişimine uygun ve geliştirilebilir hale getirmektir.

Dil Gelişimi

Okul öncesi dönem çocuklarının algıları yetişkinlere göre daha fazladır. Bu dönemde önce Türkçe olmak üzere ardından İngilizce dili etkinlikleri ile çocuklarımızın kendilerini ifade edebilecek düzeyde İngilizce öğretmeyi amaçlamaktayız.

Rehberlik Faaliyetleri

Eğitim her ne kadar iyi  olursa olsun rehberlik faaliyetleri olmadan kaliteli eğitimden bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle eğitimi destekleyici faaliyetler olarak gördüğümüz rehberlik hizmeti ortaya çıkmıştır.

Rehberlik hizmetlerimiz dahilinde, anaokulumuza kayıt yapmış tüm öğrencilerimiz için, gelişim taramaları yapılmakta olup, yaşına göre seviye belirlemesi yapılmaktadır. Bu sayede geliştirebileceğimiz alanları yakından takip etme şansımız bulunmaktadır.

Yetenek tespiti ve geliştirme

Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede onların gelişimleri keyifli bir hale dönüşecektir. Keyif aldığı etkinlikleri ortaya çıkarabilmek ve eğitim faaliyetlerinin kalıcı olabilmesi adına yetenek tespiti yapıp geliştirmek amaçlarımız arasındadır.

Dinamik Eğitim Programı ( DEP)

Her çocuğun gelişimi farklı seyreder. Bu nedenle statik bir programdan ziyade çocuğu merkeze alan dinamik eğitim programını uyguluyoruz. Dinamik eğitim programında, sınıf ortamına uygun olarak sürekli güncellenen ve çocukların daha iyi algılamalarını sağlayan uygulamaları geliştiririz.

Veli katılımlı süreçler

Eğitimin olmazsa olmazlarından biri de veli katılımlarıdır.